KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

 

 

ZEYNEP GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş (ZEYLAND)

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

1.      GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Başvurunuzun veri sorumlusu sıfatıyla Zeynep Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Zeyland”) tarafından sağlıklı bir biçimde değerlendirilebilmesi için Başvuru Formu’nun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İşbu Başvuru Formu ile talep edilen bilgi ve belgelerde eksiklik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek ilgili eksikliğin en kısa sürede giderilmesi talep edilecektir.

2.      BAŞVURU YÖNTEMİ

Kanun’un 13’üncü maddesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesi çerçevesinde, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemleri:

  • -- Posta ile 15 Temmuz Mah. Koçman Caddesi No:44 Güneşli /Bağcılar İstanbul adresine,
  • -- E-posta ile kisiselveri@zeynep.com.tr adresine,
  • -- Noter vasıtası ile 15 Temmuz Mah. Koçman Caddesi No:44 Güneşli/Bağcılar İstanbul adresine
  • -- KEP üzerinden E-İmza ile zeynepgiyimas@hs02.kep.tr adresine

Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca, tarafımıza iletilen başvurularınız talebin niteliğine göre bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Başvurunuza ilişkin yanıtımız aşağıda sizler tarafından belirlenecek iletişim tercihi ile tarafınıza ulaştırılacaktır.

*Vekil, veli veya vasi tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Başvuru Formu ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin veyahut velayet/vesayet altındaki kişiler adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

**Islak imzalı Başvuru Formu ekinde İlgili Kişinin T.C. Kimlik Kartı önyüz fotokopisine yer verilmelidir. Kayıtlı Elektronik Posta adresi üzerinden iletilen veya elektronik/mobil imza ile tasdik edilen başvurularda İlgili Kişinin T.C. Kimlik Kartı fotokopisine yer verilmesi zorunlu değildir.

 

 

  1. 1       Başvuru Sahibi Bilgileri

İsim – Soy İsim:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon:

 

E-posta:

 

KEP Adresi:

 

Tebligata Yarar İkametgah/ Yerleşim Yeri Adresi:

 

Tebliğ’de Sayılan Diğer Asgari Unsurlar:

 

 

  1. 2     İlgili Kişinin Zeyland ile İlişkisi

☐Çalışan

☐Çalışan Adayı

☐ Ziyaretçi/Müşteri

☐ Diğer ………………………………….

 

  1. 3   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi açıklayınız.

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

İmza

…………………………………

 

Tarih

………………………………….